به منظور راهنمایی شرکت‌کنندگان جشواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی (اینوماین 4) برای آشنایی با پامترهای داوری و فرآیند ثبت ایده، فیلم‌های آموزشی در ادامه ارائه شده است.

فرآیند داوری اینوماین، توسط تیم داوری متشکل از اساتید دانشگاهی، خبره‌های صنعتی و متخصصین کسب و کار، انجام می‌شود بدین منظور از 3 پارامتر سطح بلوغ کسب و کار Startup Readiness Level ، سطح بلوغ تکنولوژی Technology Readiness Level و سطح بلوغ ساخت و تولید Manufacturing Readiness Level استفاده می‌شود. دارا بودن یک تیم قوی و MVP (حداقل محصول پذیرفتنی) به همراه شناسایی درست چالش و بازار از عمده پارامترهای تاثیرگذار در داوری است.

 

ویدئو پارامترهای داوری اینوماین SRL، TRL و MRL

 

فرآیند ثبت ایده در سایت شامل ثبت نام در سایت، وارد کردن اطلاعات اعضا و بارگذاری فایل فرم ثبت ایده است.

 

ویدئو ثبت نام در سایت اینوماین و بارگذاری اطلاعات

 

پس از ثبت نام در سایت اینوماین و پیش از آغاز به وارد کردن اطلاعات ابتدا فرم ثبت ایده را پرکنید. در صورت تمایل به ارسال ویدئو از ایده و طرح پیشنهادی با موسسه یونیدرو هماهنگی لازم را انجام دهید.

شماره واتس اپ و تلگرام: 09022221925