آدرس دبیرخانه علمی رویداد: تهران، خیابان کارگر شمالی، بعد از خیابان جلال آل احمد- پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی متالورژی و مواد​​​​​​​- موسسه یونیدرو

تلفن: 6-82084615-021 و 88331973-021

 

آدرس مرکز نوآوری ایمینو: تهران، میدان ونک، خیابان جهان کودک، جنب داروخانه جهان کودک، پلاک 63

تلفن : 41868617-021 فکس : 41868775-021 پست الکترونیک :

 

 

آدرس موسسه یونیدرو بر روی نقشه

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.