برای دریافت فرم ثبت ایده کلیک کنید.

 

جشنواره اینوماین با هدف توسعه و راهبری نوآوری در معدن وصنایع معدنی ایران، تلاش دارد تا نوآوران را جهت ایجاد هسته های نوآور و کسب و کارهای نوآورانه معدنی حمایت نماید. لذت به منظور تجاری سازی حداکثری ایده ها و ایجاد فرصت های متنوع تجاری و خلق ارزش افزوده نیاز است تا دوره های آموزشی و برنامه های مرتبط اجرا شده و شما نوآوران با آن همراه باشید.
جهت شرکت در جشنواره لطفا فایل تمپلیت ضمیمه شده را پس از تکمیل تا تاریخ 17 مهر 1400در سامانه جشنواره بارگذاری نمایند و همچنین این فایل را به آدرس ایمیل unidro@ut.ac.ir نیز ارسال نمایند.

 

لازم به ذکر است امکان ارائه تنها برای تیم هایی مقدور می باشد که فایل خود را مطابق تمپلیت جشنواره آماده نموده و در اسرع وقت ارسال نمایند.

 

با احترام و آرزوی موفقیت
دبیرخانه دائمی جشنواره اینوماین


بوم مدل کسب و کار

تمپلت ارائه

توضیحات در خصوص 5 بخش جشنواره

توقع شما از جشنواره اینوماین

معرفی تیم نوآور