به منظور درخواست برای شرکت در بخش نمایشگاهی جشنواره اینوماین 3 فرم زیر را دانلود و پس از پرکردن درخواست حضور در بخش نمایشگاهی، به ایمیل unidro@ut.ac.ir ارسال نمایید تا شرایط شرکت در نمایشگاه برای شما ارسال شود.

برای دانلود فرم ثبت نام در نمایشگاه کلیک کنید.