دکتر مهدی الیاسی

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

دکتر علیرضا زراسوندی

مدیر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

دکتر ضیاءالدین شفایی تنکابنی

رئیس موسسه یونیدرو و دبیرعلمی جشنواره

 

دکتر مرتضی هاشم پور

سرپرست مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران

 

دکتر احمدرضا صیادی

رئیس انجمن مهندسی معدن ایران